ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครข้ารับการคัดลือกเพื่อบรรจุละต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครข้ารับการคัดลือกเพื่อบรรจุละต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน